De testen zijn niet pijnlijk maar kunnen wel als vervelend worden ervaren.