Wanneer uw uitslag positief is delen we uw uitslag met de GGD zodat zij een bron- en contactonderzoek kunnen starten.